Adolf Bocheński

Adolf Bocheński

Przedwojenny publicysta konserwatywny, redaktor założonych przez Jerzego Giedroycia pism „Bunt Młodych” oraz „Polityka”. Za jego najważniejsze dzieło uznaje się pracę „Między Niemcami a Rosją”. Zginął w czasie II wojny światowej jako podporucznik Pułku Ułanów Karpackich rozbrajając minę.

Przyszły historyk naszej epoki, zastanawiając się nad zasadniczymi procesami pierwszego dziesięciolecia niepodległości, zatrzyma się prawdopodobnie nad centralizacją polityczną i centralizacją kulturalną.

Zły, lecz chwilowy koszmar? „O decentralizację kulturalną” Adolfa Bocheńskiego

Zły, lecz chwilowy koszmar? „O decentralizację kulturalną” Adolfa Bocheńskiego

Adolf Bocheński