Adam Zych

Adam Zych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fachhochschule Kiel. Od 16 lat związany z biznesem.

Powinniśmy nauczyć się z tym żyć: w stosunkach Polski z Niemcami nie ma dziś, ani symetrii, ani partnerstwa.

Podmiotowa konkurencja, a nie jednostronne „partnerstwo” [POLEMIKA]

Podmiotowa konkurencja, a nie jednostronne „partnerstwo” [POLEMIKA]

Adam Zych