Adam Leszkiewicz

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stały współpracownik dwumiesięcznika Pressje.

Wartość i znaczenie tej opowieści ma charakter uniwersalny, dopóki będzie istnieć polityka i historia.

Andrzej Wajda. In memoriam

Andrzej Wajda. In memoriam

Adam Leszkiewicz

Niektórym pewnie szkoda, że nie da się Eurypidesa oskarżyć o zaczadzenie polskim romantyzmem i mesjanizmem.

Leszkiewicz: Dzieci Heraklesa

Leszkiewicz: Dzieci Heraklesa

Adam Leszkiewicz

Zawsze warto czytać Rymkiewicza dla niepodrabialnej urody jego meandrującej polszczyzny.

Leszkiewicz: Rymkiewicz w słabszej formie

Leszkiewicz: Rymkiewicz w słabszej formie

Adam Leszkiewicz

Legendy arturiańskie opowiadają nie tylko o rycerskim etosie, ale także w szczególny sposób wyrażają uniwersalne prawdy chrześcijaństwa.

Leszkiewicz: Rycerz bez skazy

Leszkiewicz: Rycerz bez skazy

Adam Leszkiewicz