Adam Eberhardt

Adam Eberhardt

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Urodził się w 1975 r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk politycznych, specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy Wschodniej. Pracował m.in. jako szef badań w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Przez osiem lat był też wicedyrektorem OSW. Zasiada m.in. w Komitecie Konsultacyjnym Prezydentów Polski i Ukrainy, Radzie Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rosyjskie wybory to plebiscyt z jednym kandydatem oraz grupką statystów, którzy mają uwiarygodnić inscenizację.

Putin pójdzie tak daleko jak mu na to pozwolimy [ROZMOWA]

Putin pójdzie tak daleko jak mu na to pozwolimy [ROZMOWA]

Adam Eberhardt