Chcemy więcej!

Podzielić Polskę na nowo

Jan Maciejewski | 13-11-2015 23:14:42 | zajmie Ci przeczytanie tego artykułu
Podzielić Polskę na nowo
Zasoby własne.

Naszym największym zasobem jest to, czego nie wiemy. Naszym podstawowym zadaniem jest znaleźć to, co nas na nowo podzieli.

Nie pamiętamy PRL-u. Nie wiemy, że powinniśmy być zadowoleni ze stanu w jakim znajduje się Polska. Kompletnie nie rozumiemy o co chodzi w opowieści o „latach świetlnych” jakie rzekomo przebyliśmy. Chcemy więcej. Polska potrzebuje nowego otwarcia: gotowości do podejmowania nowych wyzwań i społeczeństwa chcącego uczestniczyć w ich realizowaniu. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy pierwszy Kongres Klubu Jagiellońskiego.

Rewolucja, której chcemy dopiero się zaczyna. Na razie istnieje ona głównie w warstwie emocji i oczekiwań, które określiliśmy w „Pressjach” jako „głód podmiotowości”. Chcemy przestać być skutkiem, a stać się przyczyną; nie chcemy być zewnętrznymi obserwatorami tylko uczestnikami procesu zmian.

Przestaliśmy wierzyć, że w polityce pewne rzeczy mogą wydarzyć się same; że polityka nas nie potrzebuje, ani, że my nie potrzebujemy polityczności.

Wyzwanie, które chcemy podjąć, a którego realizację chcemy na poważnie rozpocząć podczas Kongresu „Chcemy więcej! Kurs na podmiotowość” polega na odpowiednim skanalizowaniu głodu podmiotowości - wykorzystaniu tej emocji w budowie nowej Polski. Jeżeli ten proces ma się udać, potrzebujemy nowej, oddającej istotę sporu o Polskę, linii politycznego podziału. Linia to powinna przebiegać między tymi, którzy mają wobec naszej wspólnoty politycznej przede wszystkim oczekiwania zapewnienie bezpiecznego, komfortowego życia. Z drugiej strony tego podziału są ci, dla których polityka jest sferą realizacji wielkich wizji, ci którzy chcą więcej. Wszelkie inne podziały: na prawicę i lewicę czy konserwatystów i liberałów staną się wtórne wobec tego zasadniczego rozróżnienia. Dziś nie potrafimy jeszcze nadać konkretnej nazwy temu podziałowi; nie wiemy czy przebiegać on będzie między Polską ambitną i wsobną, sprawczą i bierną, odważną i wycofaną.

Nie mamy natomiast wątpliwości po której stronie chcemy się znaleźć. Polska jest dla nas wielkim zobowiązaniem i jednocześnie największą przygodą naszego życia. Mamy jednocześnie świadomość, że zbyt wiele czasu zostało zmarnowane. Najbliższe lata będą decydujące dla przyszłości Polski.

Dlatego celem Kongresu jest wytyczenie „mapy drogowej” prowadzącej do upodmiotowienia polskiego społeczeństwa i zbudowania silnego państwa - Polski na miarę naszych ambicji.

Edukacja, uniwersytet, media, nowe technologie, kultura, patriotyzm gospodarczy - w tych wszystkich sferach w najbliższych latach powinien zostać wykonany wielki skok rozwojowy; drogę do jego realizacji proponować będą eksperci w krótkich, dynamicznych wystąpieniach opartych na formule TEDx.

Realizacja programu wielkiej zmiany Polski nie będzie możliwa bez woli politycznej rządzących. O wizję reform pytać będziemy trzech kluczowych aktorów polskiej sceny politycznej. Skonfrontujemy naszą wizję zmiany Polski z ich planami reform.

Polska potrzebuje też nowej jakości debaty publicznej i szerokiego konsensusu co do kluczowych wyzwań stojących przed polską wspólnotą. Dlatego Kongres zamykać „pokoleniowy okrągły stół”, w którym zasiądą obok siebie przedstawiciele partii Razem, Zielonych, Zjednoczonej Prawicy i Ruchu Narodowego.

Wierzymy, że Kongres jest dopiero początkiem długiej podróży. Mamy nadzieję, że wybierzecie się w nią razem z nami.

Podziel się artykułem:

Jan Maciejewski
Sekretarz redakcji czasopisma Pressje, dziennikarz Rzeczpospolitej.

Napisaliśmy już 2173 tekstów

Robimy to dla Ciebie, zupełnie za darmo. Nie blokujemy treści, nie zakrywamy portalu banerami. Sami tego nie lubimy. Zamiast sprzedawać Twoje kliknięcia, stawiamy sprawę jasno: Potrzebujemy Twojego wsparcia, by utrzymać portal. Liczymy na Ciebie.

INNA KWOTA

Prosta regulacja, wprost uprawniająca samorząd do skierowania środków na dowozy uczniów do organizacji transportu regularnego, będzie dużym krokiem ku likwidacji transportowych „białych plam”.

6 pomysłów na walkę z wykluczeniem transportowym

6 pomysłów na walkę z wykluczeniem transportowym

Bartosz  Jakubowski

O śmierci żydowskich bojowników z warszawskiego getta Woliński mówił tak: „Bolałem nad śmiercią każdego z tych ludzi. Takich szanownych. Takich bohaterskich. Takich polskich”.

Lewa strona odpowiada: Henryk Woliński

Lewa strona odpowiada: Henryk Woliński

Bartosz Wójcik

W latach 1993-2016 pozamiejski regularny transport autobusowy stracił prawie 3/4 klientów, przy spadku dostępności oferty o ok. 50%.

Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku

Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku

Bartosz  Jakubowski
Następny artykuł:

#4 Horyzont Ukraiński

#4 Horyzont Ukraiński