Idzie nowe?

#4 Niezbędnik Wyborcy: Michał Deptuła (PSL)

Michał Deptuła | 22-10-2015 17:57:37 | zajmie Ci przeczytanie tego artykułu
#4 Niezbędnik Wyborcy: Michał Deptuła (PSL)
Polskie Stronnictwo Ludowe/Facebook.com

Zaczynamy od Bitwy Warszawskiej, później pojawia się niedokończona lustracja, wreszcie demografia jako jedno z kluczowych wyzwań dla Polski w perspektywie 2040 r. Świat za piętnaście lat? Wszystko w rękach Chin, USA i Indii. Na niewyborcze pytania wyborcze odpowiedział nam Michał Deptuła, kandydat PSL do Sejmu w okręgu 23.

Polska

1. Jaki jest według Pana największy sukces w historii Polski?

W historii Polski jest wiele sukcesów, które można by ulokować na pierwszej pozycji. Każdy z nich wywarł ogromny wpływ współczesne oblicze naszej ojczyzny. W mojej ocenie jednym z ważniejszych sukcesów w historii naszego kraju było powstrzymanie inwazji bolszewickiej na Europę w sierpniu 1920 r.

2. Co było według Pana największym błędem w historii Polski?

Brak rozliczeń i całkowitej lustracji po 1989 roku. Dzisiejszy podział społeczny w Polsce jest tego efektem.

3. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pana postaci dla historii Polski od 1989 roku.

Pytanie w mojej ocenie zawęża się tylko do jednej osoby – Jan Paweł II

4. Prosimy o wskazanie najważniejszej według Pana polskiej książki wydanej od 1989 roku.

Historia polityczna Polski 1989-2012 Antoniego Dudka

5. Prosimy o wskazanie najważniejszego według Pana polskiego filmu stworzonego od 1989 roku.

7 - minutowa Katedra Tomasza Bagińskiego – film pokazał innowacyjność polskiej grafiki i został doceniony na całym świecie. Nie mieści się przy tym w zrozumiałym tylko dla Polaków, choć doskonałym, katalogu polskich filmów narodowych.

6. Które spośród podanych niżej wydarzeń historycznych/świąt państwowych są Pana zdaniem kluczowe z punktu widzenia budowania tożsamości współczesnego Polaka oraz jego zaangażowania patriotycznego czy obywatelskiego? Prosimy wybrać trzy Pana zdaniem najistotniejsze spośród podanych niżej odpowiedzi. Wybrane odpowiedzi prosimy pogrubić. Jeśli według Pana przedstawiony katalog odpowiedzi nie wyczerpuje pytania, to zachęcamy do wskazania własnych wydarzeń.

a) Chrzest Polski

b) Bitwa pod Grunwaldem

c) Odsiecz Wiedeńska

d) Uchwalenie Konstytucji 3 maja

e) Rewolucja 1905 roku

f) Odzyskanie niepodległości- 11 listopada 1918

g) Bitwa Warszawska

h) Rzeź Wołyńska

i) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

j) Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

k) Powstanie Solidarności

l) Wybory do Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989

m) Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

n) …

7. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi nasze państwo w perspektywie najbliższych 25 lat.

I. Przezwyciężenie problemów demograficznych

II. Utrzymanie obecnych granic

III. Utrzymanie wzrostu gospodarczego

 Świat

8. Prosimy o wskazanie trzech najbardziej wartościowych mediów (chodzi zarówno o portale informacyjne i publicystyczne, jak i papierowe dzienniki, tygodniki, miesięczniki oraz kwartalniki), które Pan regularnie śledzi.

I. Zielony Sztandar

II. Forsal.pl 

III. Tygodnik Polityka

9. Prosimy o wskazanie tytułów trzech książek, które według Pana powinien w XXI wieku przeczytać każdy.

I. 1984, George Orwell 

II. Zabić drozda, Nelle Harper Lee

III. Nowy wspaniały świat, Aldous Huxley

10. Unia Europejska w 2030 roku. Który z podanych niżej scenariuszy jest według Pana najbardziej prawdopodobny? Jeśli podane przez nas propozycje nie odpowiadają Pana/Pani zdaniu, prosimy o wskazanie własnego scenariusza. Właściwą odpowiedź prosimy pogrubić.

a) W wyniku dalej pogłębiającego się kryzysu strefy euro doszło do instytucjonalizacji podziału na „Europę dwóch prędkości” i jakiegoś rodzaju podziału wewnątrz UE na „państwa dwóch kategorii”

b) Wewnętrzne konflikty spowodowały wzmocnienie „państwowego” charakteru UE, rozumianego jako wzmocnienie roli Rady Europejskiej i Rady Unii- UE to bardziej koncert mocarstw niż jednolita wspólnota

c) Wewnętrzne kryzysy zostały po części przezwyciężone i doszło do dalszej federalizacji Unii, rozumianej jako wzmocnienie jej instytucji ponadnarodowych (Komisja i Parlament)

d) W 2030 roku nie będzie już Unii

e) W 2030 roku Unia pozostanie wspólnotą celno-gospodarczą przy jednoczesnym wzmocnieniu roli państw narodowych

11. Prosimy o wskazanie trzech państw, które Pana zdaniem będą odgrywały kluczową rolę na światowej arenie międzynarodowej w 2030 roku.

I. Chiny

II. USA

III. Indie

Sejm

12. Jakie wydarzenia doprowadziły Pana do roli kandydata do Sejmu?

Pięć lat mojej aktywności społeczno-samorządowej doprowadziło mnie do podjęcia decyzji o nowym wyzwaniu – starcie parlamentarnym.

13. Jaki będzie pierwszy projekt ustawy nad którym Pan będzie pracował po ewentualnym dostaniu się do Sejmu?

Nie należy rozpędzać się z pisaniem nowych ustaw, ale pierwszy projekt nad którym chciałbym się pochylić to nowa ustawa o podatku od towarów i usług oraz nowa ustawa prawo wodne, regulująca gospodarkę wodną w kraju.

14. Jaka jest najpilniejsza kwestia, którą Pana zdaniem nowy Sejm powinien zająć się w pierwszej kolejności?

Reforma finansów państwa połączona z dalszą decentralizacją.

15. Co będzie Pan robił w przypadku przegranej w wyborach?

Dalej będę radnym powiatu mieleckiego oraz aktywnym lokalnym samorządowcem.

Podziel się artykułem:

Michał Deptuła
Radny powiatu mieleckiego, kandydat PSL w wyborach do Sejmu z okręgu nr 23.

Napisaliśmy już 2200 tekstów

Robimy to dla Ciebie, zupełnie za darmo. Nie blokujemy treści, nie zakrywamy portalu banerami. Sami tego nie lubimy. Zamiast sprzedawać Twoje kliknięcia, stawiamy sprawę jasno: Potrzebujemy Twojego wsparcia, by utrzymać portal. Liczymy na Ciebie.

INNA KWOTA

Czy Amber Gold czegoś nas nauczyło? Nie. Czy nauczyły nas czegoś kredyty frankowe? Niespecjalnie. GetBack też niczego nas nie nauczy.

Wszyscy byliśmy chciwi. Krajobraz po GetBack

Wszyscy byliśmy chciwi. Krajobraz po GetBack

Mateusz Mazur

Opozycja postawiła zaporowy warunek udziału w debacie konstytucyjnej: likwidacja reżimu sanacyjnego. Jak pokazał czas, trudno uznać to działanie za skuteczną taktykę.

Dowcipem i trickiem. Droga do uchwalenia konstytucji kwietniowej

Dowcipem i trickiem. Droga do uchwalenia konstytucji kwietniowej

Tadeusz  Mroziuk

Wszystkie idee zachodnie były wówczas przez nas bezkrytycznie przyjmowane, bo przyszły do nas z innego, lepszego świata. Stanowiły oczywistą przeciwwagę dla socjalizmu, więc musiały być dobre.

Giza-Poleszczuk: Jako socjologowie straciliśmy zdolność prawdziwej analizy [ROZMOWA]

Giza-Poleszczuk: Jako socjologowie straciliśmy zdolność prawdziwej analizy [ROZMOWA]

Krzysztof Mazur
Następny artykuł:

#2 Sprawdzamy jedynki: PiS

#2 Sprawdzamy jedynki: PiS